Author: Sandra

Zivotni trener- duhovni ucitelj; konsultantacije za rad na sebi