Jutarnja molitva (video)

Bogorodica

Jutarnja molitva

U ime  Oca i Sina i Svetoga Duha. Amin

Molitvama svih otaca naših,

Gospode Isuse Hriste,

Bože naš, pomiluj nas.

Amin

Slava tebi, Bože naš, Slava tebi.

Care Nebeski, Utešitelju, Duše istine,

koji si svuda i sve ispunjavaš,

Riznico dobra i Životodavče,

pridji i useli se u nas,

očisti nas od svake nečistote i spasi naše duše.

Sveti Bože, pomiluj nas,

Sveti Krepki, pomiluj nas,

Sveti Besmrtni, pomiluj nas.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,

i sad i uvek i u vekove vekova. Amin.

Sveta Trojice, pomiluj nas,

Gospode, očisti grehe naše,

Vladiko, oprosti bezakonja naša.

Sveti, poseti i isceli nemoći naše, imena Tvoga radi.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu,

i sad i uvek i u vekove vekova. Amin.

Oče naš, koji si na nebesima,

da se sveti ime Tvoje,

da dodje Carstvo Tvoje,

da bude volja Tvoja,

i na zemlji kao što je na nebu.

Hleb nas nasušni daj nam danas,

i oprosti nam dugove naše,

kao što mi opraštamo dužnicima našim,

i ne uvedi nas u iskušenje,

no izbavi nas od zloga.

Ustavši iz sna, padamo pred tobom, Preblagi,

I Andjelsku ti pesmu pevamo, Moćni:

Svet, Svet, Svet si Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

Slava Ocu i Sinu i Svetome Duhu.

Iz postelje i sna podigao se me, Gospode,

prosveti um moj i srce,

otvori usta moja, da ti pevam Sveta Trojice:

Svet, Svet, Svet si Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

I sad i uvek i u vekove vekova. Amin.

Sudija će doći iznenada, otkriće se svačija dela,

no sa verom vičemo u po noći:

Svet, Svet, Svet si Bože, pomiluj nas Bogorodicom.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Gospode pomiluj.

Ustavši iz sna,

Blagodarim Ti Sveta Trojice,

jer se , zbog svoje velike dobrote i dugotrpeljivosti,

nisi razgnevila na mene, lenjoga i grešnoga.

Blagodarim Ti

što me nisi pogubila u bezakonjima mojim,

nego si bila milostiva ljudima,

i podigla mene, koji sam ležao u snu,

da bih usao rano i savio Carstvo Tvoje.

I sada, prosveti moje duhovne oči,

otvori usta moja, da se nauče rečima Tvojim,

i razumevanju zapovesti Tvojih,

da čine Tvoju volju,

da Ti pevaju u srdačnoj ispovesti,

i da slave presveto ime tvoje:

Oca i Sina i Svetoga Duha,

sada i uvek i u vekove vekova.

Amin.

 

Cmok i sijajte kao zvezda, jer vi i jeste zvezda!

Kraj tekstata

Share
Sandra

Sandra

Zivotni trener- duhovni ucitelj; konsultantacije za rad na sebi

You may also like...

Leave a Reply

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.